Vervoersovereenkomst

Deze vervoersovereenkomst (de Vervoersovereenkomst) is van toepassing op iedere Opdracht die via www.brenger.nl (de Website) tussen Opdrachtgever en Vervoerder tot stand komt.  

In deze Vervoersovereenkomst zijn er twee partijen; personen die de Website gebruiken om een opdracht te plaatsen voor het vervoer van spullen (de Opdrachtgevers) en personen die de Website gebruiken om te reageren op aangeboden opdrachten voor het vervoer van spullen (de Vervoerders).

De “Opdracht” tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een Vervoerder accepteert die de door Opdrachtgever geplaatste opdracht uit wil voeren, waarbij Opdrachtgever vooruitbetaalt via de Website. Zodra Opdrachtgever via de Website een Vervoerder accepteert en betaalt en zodra Vervoerder aangeeft een geplaatste opdracht te willen vervoeren als Vervoerder, gaan zij ermee akkoord dat deze Vervoersovereenkomst van toepassing zal zijn op de Opdracht.

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze Vervoersovereenkomst is enkel van toepassing op de specifieke Opdracht die is geaccepteerd tussen Opdrachtgever en Vervoerder (de Partijen). De Opdracht betreft het vervoer van één of meerdere goederen (het Product).
 2. Deze Vervoersovereenkomst wordt aan Opdrachtgever en Vervoerder ter akkoord voorgelegd voordat de Opdracht tot stand komt. Brenger zal de Vervoersovereenkomst op verzoek kosteloos aan Vervoerder of Opdrachtgever toezenden. De vervoersovereenkomst is ook beschikbaar op www.brenger.nl.
 3. Als een deel van deze Vervoersovereenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Vervoersovereenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 4. Brenger is geen partij bij de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Brenger biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Brenger is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever.
 5. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever zullen zij dat conflict zelf oplossen. Brenger is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen.
 6. Op deze Vervoersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Brenger voor Vervoerders (de Voorwaarden Vervoerder) en de algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers (de Voorwaarden Opdrachtgever) van overeenkomstige toepassing. De Voorwaarden zijn aan Vervoerders en Opdrachtgevers verstrekt en door hen geaccepteerd bij het aanmaken van een account op de Website.
 7. Opdrachtgever en Vervoerder kunnen onderling aanvullende afspraken maken over de uitvoering van de Opdracht. Aanvullende afspraken zijn enkel bindend indien zij niet in strijd zijn met de bepalingen in deze Vervoersovereenkomst of de Voorwaarden.  
 8. Opdrachtgever en Vervoerder onderkennen uitdrukkelijk dat er geen sprake is en zal zijn van een dienstbetrekking. Zie ook artikel 3.3 en 3.4 van de Voorwaarden Vervoerder en Voorwaarden Opdrachtgever: Vervoerder is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig en voert de Opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Brenger en/of de Opdrachtgever uit.

Artikel 2 - Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht aan Vervoerder.
 2. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet bij de voordeur op de begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt, zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 5.2 van de Voorwaarden Vervoerder 5.1 van de Voorwaarden Opdrachtgever. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Brenger te bellen.
 3. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 24 uur na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, zal de Vervoerder worden uitbetaald zoals omschreven in artikel 5.9 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.3 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 4. De contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever kan binnen 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeven dat het Product niet afgeleverd is. In dat geval is artikel 5.5 van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing.
 5. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding en krijgt de Opdrachtgever de vergoeding teruggestort, zoals omschreven in artikel 5.5 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.6 van de Voorwaarden Opdrachtgever. Bij een annulering binnen 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd hebben de Vervoerder en Opdrachtgever recht op vergoedingen zoals omschreven in artikel 5.6 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.7 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 6. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort.

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de Vervoerder

 1. Door de Opdracht te accepteren, aanvaardt Vervoerder de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de Opdracht.
 2. Vervoerder is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Brenger en/of de Opdrachtgever uit.
 3. Vervoerder zal het vervoer van het Product binnen de afgesproken termijn en zonder onnodige vertraging verrichten.
 4. Vervoerder zal het Product in dezelfde staat afleveren als deze waarin hij het Product bij het ophaaladres in ontvangst heeft genomen.
 5. Indien Vervoerder op moment dat hij het Product gaat vervoeren nog geen juiste en volledige gegevens omtrent de Opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen, heeft Vervoerder het recht om de Opdracht op te zeggen.
 6. Opdrachtgever garandeert dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is op de afgesproken ophaaltijd en 15 minuten daarna.  Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet aanwezig is op de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Brenger te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 5.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.2 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 7. Indien de Vervoerder buiten het aangegeven tijdvak aankomt op het ophaal- of afleveradres en dit niet van tevoren heeft gecommuniceerd met de Opdrachtgever, dan kan het bedrag dat de Opdrachtgever extra heeft betaald voor specifieke tijdvakken op de beloning in worden gehouden. Dit bedrag zal dan worden teruggestort naar de Opdrachtgever.
 8. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Brenger. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met Brenger voor een vrijblijvend overleg. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 5.4 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.3 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 9. Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren en direct Brenger bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen met Brenger. Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met Brenger, is de Vervoerder verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.
 10. Indien de Vervoerder 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen, zoals omschreven in artikel 5.7 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.9 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 11. Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit zonder uitstel aan de Opdrachtgever en Brenger te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met Brenger.
 12. Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken ophaaltijd aflevert bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal Brenger onderzoek doen naar de situatie zoals omschreven in artikel 5.9 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.5 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 13. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag overgemaakt, zoals omschreven in artikel 5.10 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 5.4 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 14. In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verrekend met de beloning van de Vervoerder. De beloning voor de Vervoerder kan door schade niet minder dan €0 worden.

Artikel 4 – Diefstal van en schade aan het vervoerde Product

 1. Het Product dat via de Website wordt verstuurd is tijdens het transport tegen diefstal en schade verzekerd, zoals beschreven in artikel 8.1 van de Voorwaarden Vervoerder en de Voorwaarden Opdrachtgever.
 2. In het geval van diefstal, verduistering of schade dient Opdrachtgever de stappen te nemen zoals die zijn omschreven in artikel 8.2, 8.4 en 8.6 van de Voorwaarden Vervoerder en de Voorwaarden Opdrachtgever. De artikelen 8.3 en 8.5 van de Voorwaarden Vervoerder en de Voorwaarden Opdrachtgever met betrekking tot de vergoedingen bij diefstal en schade zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 – Duur en beëindiging

 1. Deze Vervoersovereenkomst is geldig voor de duur van de Opdracht tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 2. De Opdracht wordt beëindigd door het bevestigen van ontvangst van het Product door de Opdrachtgever of stilzwijgend 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder.
 3. Opdrachtgever mag deze Vervoersovereenkomst schriftelijk opzeggen, als de Vervoerder aangeeft de Opdracht niet meer te kunnen uitvoeren op de afgesproken plaats of tijd.
 4. Vervoerder mag deze Vervoersovereenkomst mondeling opzeggen, in het geval dat Vervoerder weigert het Product mee te nemen op grond van artikel 3.7 van deze Vervoersovereenkomst.

Artikel 6 – Geheimhouding

Vervoerder en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij uitwisselen geheimhouden. Met ‘vertrouwelijke informatie’ wordt alle informatie bedoel waarvan Partijen hebben aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit, waaronder de contactgegevens die Partijen van elkaar ontvangen via Brenger.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Vervoerder is niet aansprakelijk voor enige schade bestaande in beschadigingen, verlies, vertraging of andere vormen van schade, als deze schade is ontstaan door een omstandigheid die Vervoerder bij zorgvuldig handelen niet heeft kunnen vermijden en als Vervoerder de gevolgen van die omstandigheid niet heeft kunnen verhinderen.
 2. Vervoerder is aansprakelijk voor schade die is ontstaan door gebrekkigheid van het voertuig waarmee hij het Product vervoert, tenzij dit voertuig door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 3. Vervoerder is aansprakelijk voor schade, als deze schade is ontstaan door zijn eigen handelen of nalaten met opzet of bewuste roekeloosheid.
 4. Niets in deze Vervoersovereenkomst zal de aansprakelijkheid van Vervoerder verder uitsluiten of beperken dan toegestaan is onder het toepasselijke recht.

Artikel 8 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen Vervoerder en Opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.