Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT Brenger B.V.

Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed. Brenger B.V. (Brenger) respecteert jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar Brenger heeft soms jouw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring lees je hoe wij jouw gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy statement is van toepassing op onze website www.brenger.be (de Website ) en de diensten die wij aanbieden (de Diensten).

Persoonsgegevens
In de relevante privacywetgeving (vanaf 28 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel: AVG of GDPR) wordt een gegeven beschouwd als “persoonsgegeven”, wanneer deze “informatie of stukjes informatie bevat, waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden”. Doordat deze definitie erg breed is, vallen veel soorten informatie hieronder. Het Europese Hof heeft bijvoorbeeld geoordeeld dat zelfs dynamische IP-adressen onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn.

Sommige gegevens die worden verwerkt via onze diensten kwalificeren als persoonsgegevens.

Beveiliging van gegevens
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met bijvoorbeeld Secure Socket Layer (SSL). Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Ook beperken we de toegang tot persoonsgegevens door werknemers van persoonsgegevens tot het noodzakelijk minimum. Werknemers hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens op een need-to-know basis.

Minderjarigen
Wij bieden onze Diensten en Website niet aan personen jonger dan 18 aan.

Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden
Jouw persoonsgegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je onze Website bezoekt, een persoonlijk account maakt op onze Website, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

We bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beschermen en om je persoonlijke account te beheren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacy statement.

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken
Wij mogen persoonsgegevens verwerken, omdat jij ons jouw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven bij het registreren op onze Website en het invullen van de gegevens in jouw account. Ook mogen wij bepaalde persoonsgegevens verwerken om onze Diensten uit te kunnen voeren. Wij delen de gegevens van de opdrachtgever met de koerier die dat transport gaat uitvoeren en de gegevens van de koerier delen wij met de klant voor wie de koerier het transport gaat uitvoeren.

Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?
Wij maken gebruik van externe diensten die in opdracht van ons bepaalde persoonsgegevens verwerken (Verwerkers). Deze Verwerkers verwerken de persoonsgegevens enkel volgens onze instructie en nooit voor hun eigen doeleinden. Wij sluiten met al onze Verwerkers een verwerkersovereenkomst, waarin zij beloven de gegevens goed te beveiligen.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van de volgende verwerkers:

 • Mailchimp (wij sturen onze notificatie e-mails en nieuwsbrieven via Mailchimp)
 • Redash (voor interne data analyse)
 • Google Big Query (voor interne data analyse)
 • Pipedrive (voor interne data analyse)
 • Aircall (wij koppelen telefoonnummers aan Aircall zodat wij via Aircall kunnen zien door welke klant wij worden gebeld)
 • Freshdesk (wij koppelen telefoonnummers aan Freshdesk zodat wij via Freshdesk kunnen zien door welke klant wij worden gebeld)
 • AWS (dit is ons hosting bedrijf)
 • Sentry (zodat wij op de hoogte worden gehouden van errors op de website)

Wij maken ook gebruik van pixels op onze Website. Deze pixels worden pas ingeschakeld zodra je akkoord gaat met onze cookie voorwaarden of verder klikt dan de landingspagina. Deze pixels zorgen ervoor dat wij jou op andere websites gerichte advertenties kunnen laten zien. De gegevens over jouw surf- en klikgedrag die we daarmee verzamelen worden ook gedeeld met de aanbieders van de pixels. Dit zijn:

 • Facebook (wij hebben hun pixel op onze website zodat wij doelgroepen vergelijkbaar met onze website bezoekers kunnen benaderen op Facebook met advertenties).
 • Google (wij hebben hun pixel op onze website zodat wij doelgroepen vergelijkbaar met onze website bezoekers kunnen benaderen op Google met advertenties).
 • Microsoft (wij hebben hun pixel op onze website zodat wij doelgroepen vergelijkbaar met onze website bezoekers kunnen benaderen op Bing met advertenties).
 • Pinterest (wij hebben hun pixel op onze website zodat wij doelgroepen vergelijkbaar met onze website bezoekers kunnen benaderen op Pinterest met advertenties).
 • Albacross pixel voor Lead Generation service. Door gebruik van Albacross worden de gegevens over de bedrijven die onze website bezoeken, aan hun database toegevoegd. De Albacross-database zal naast “Lead Generation” worden gebruikt voor gerichte reclamedoeleinden naar bedrijven en voor dit doel zullen gegevens worden overgedragen aan externe gegevensserviceproviders. Voor de duidelijkheid: gerichte reclame is gericht op bedrijven, niet op individuen.

Deze partijen zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke voor de surf- en klikgegevens die zij ontvangen en voor eigen doeleinden gebruiken. Buiten het bovenstaande zullen wij jouw gegevens nooit zonder jouw toestemming doorgeven of verkopen aan derde partijen.

Doorgifte buiten de EU
Wij kunnen persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de Europese Unie, als een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. Wij zullen onder andere controleren of een organisatie buiten de EU op de Privacy Shield List staat en of beschermingsniveau van het derde land is goedgekeurd door de Europese Commissie.

De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (zoals artikel 76 lid 1 van de Wet bescherming persoonsgegevens - per 25 mei 2018 vervangen door hoofdstuk 5 van de AVG).

Bewaartermijnen
Wij verwijderen jouw persoonsgegevens zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld. Dit betekent dat wij de persoonsgegevens zullen bewaren zolang je een account bij ons hebt. Daarna zullen we jouw persoonsgegevens na een maand verwijderen. Aan inactieve gebruikers zullen wij na een jaar een e-mail sturen met de mogelijkheid het account op te zeggen.

Wij zullen persoonsgegevens alleen langer bewaren dan hier genoemd, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een site naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.

Cookies kun je altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het browsen op onze site. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze site minder goed.

Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken in ons cookie statement: Cookie voorwaarden Brenger

Jouw rechten als betrokkene
Zoals omschreven in de relevante privacywetgeving, heb jij het recht om:

 • Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
 • Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen, zonder opgaaf van redenen;
 • Ons te verzoeken om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken. Dit heeft geen invloed om de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
 • Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

Je kunt jouw persoonsgegevens ook zelf inzien, wijzigen of verwijderen door in te loggen op je account

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Brenger kan dit privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen

Vragen?
Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Brenger B.V.
Stadhouderskade 25, 1071 ZD Amsterdam
info@brenger.be
www.brenger.be